Education and Culture - Socrates Grundtvig

SEN-NET

Seniors in Network

 • English
 • Česky
 • Português
 • Slovensky
 • Español
 • Svenska

Cíle projektu SEN-NET PDF Tisk E-mail
Saturday, 13 May 2006

Cílem projektu je:

 • navrhnout struktury, modely, metodologii a materiály pro výuku seniorů v oblasti ICT
 • vytvořit síť učitelů
 • navrhnout doporučení pro vhodný systém a strukturu
 • navrhnout doporučení pro průmysl ICT
 • navrhnout specifické formy výuky (mentoring) mezi jednotlivými zúčastněnými zeměmi
 • navrhnout hodnocení a validaci výukových metodologií

Výše uvedené lze realizovat těmito způsoby:

 • Navrhnout sadu modulů a výukových objektů specificky zaměřených na požadované dovednosti učitelů, kteří budou seniory v oblasti ICT školit.
 • Stanovit obsah kurzů ICT pro seniory s ohledem na národní specifika. To bude důležité pro evropskou přidanou hodnotu.
 • Vyvinout užitečné výukové nástroje a sadu zdrojů, které pomohou školicím zařízením poskytovat efektivní výuku seniorů v oblasti ICT pomocí kombinované a e-learningové metodologie a technologie.
 • Otestovat všechny vytvořené materiály a výukové objekty a vyhodnotit jejich efektivitu.
 • Vytvořit síť učitelů založenou na internetových a webových technologiích jako Virtuální centrum a navrhnout specifické formy výuky, které mohou být použity pro výuku seniorů v oblasti ICT i v jiných členských zemích EU.
 • Výsledky výzkumu použít jako zdroj doporučení pro průmysl ICT.
 • Organizovat národní pracovní setkání a mezinárodní konference se zaměřením na vzdělávání a školení seniorů v oblasti ICT.

Sada modulů a výukových objektů bude vytvořena v jednotlivých partnerských zemích a bude použita v jejich pilotních kurzech. Po vyhodnocení na národní úrovni budou navržena doporučení na mezinárodní úrovni, která mohou být poté použita pro všechny země EU. Dříve než budou materiály vytvořeny, každá partnerská země provede analýzu potřeb pro nalezení dobrých příkladů, pracovních strategií a metodologií. Vysoké náklady na výuku celého kurzu budou redukovány tvorbou CD-ROM a e-learningovou podporou kombinované výuky pro učitele a školitele seniorů, což také zajistí rychlý přístup k informacím interaktivní cestou. Tyto zkušenosti mohou být využity pro návrh kurzů ICT pro seniory.

Vytvoření Virtuálního centra - interaktivní sítě komunity učitelů bude zahrnovat principy společného konstruktivistického učení, pomocí kterého se budou uživatelé moci plně zúčastnit kolektivního učení a sdílení inovačních technik, které budou zřejmé během zajišťování podpory vzdělávání v každé zúčastněné partnerské zemi. Internetová komunita začlení sadu doporučení WAI (Web Access Initiatives) W3 konsorcia, ve kterém je EU zainteresována. Virtuální centrum může být základem podpory (Help Desk) nejen pro učitele, ale i pro všechny seniory v síti vytvořené v prostředí Internetu.

Bude vytvořen systém vzájemného revidování materiálů pro zabezpečení jejich nejvyšší kvality ve všech partnerských zemích. Sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými zeměmi a neocenitelný přínos komunity seniorů zajistí, že osnova a obsah bude splňovat potřeby těch školitelů, kteří budou v kurzu angažováni. Předpokládá se, závěrečné testování materiálů bude svěřeno expertům v oblasti vzdělávání seniorů a ICT.

Zavedení kombinované výuky a e-learningových nástrojů podnítí učitele seznámit se s nejnovějšími teoriemi učení, mravními doporučeními, psychologií seniorů a podpůrnými technologiemi, které jsou požadovány pro efektivní výuky ICT seniorů. To posílí odvahu všech, kteří budou toto využívat, a zredukuje bariéry, které jsou běžné při práci se seniory.

Nejpokrokovějším aspektem tohoto projektu je doplnění nezbytného lidského kontaktu ve výukovém procesu pomocí e-learningových nástrojů, které usnadní a ustálí získávání základních znalostí a odborných zkušeností v oblasti vzdělávání a práce se seniory v oblasti ICT. Projekt bude využívat kombinovanou výuku jako hlavní přístup pro výuku seniorů.

Vytvoření sítě učitelů seniorů - Virtuálního centra - pomůže zvýšit rozšiřování kurzů jednotlivých zemí, metodologií a výukových objektů ostatním partnerům a později také všem členským zemím EU.

Doporučení pro průmysl ICT založená na výzkumu v rámci projektu mohou pomoci nejen seniorům, ale i průmyslu, neboť trh poskytuje silné možnosti. Možnost využití laboratoře otevřené na ČVUT v Praze v rámci tohoto výzkumu poslouží jako nejnovější technologie pro testování.

Mezi další progresivní aspekty patří:

 • Shromažďování evropských zkušeností a nejlepších technik ve vzdělávání v oblasti ICT seniorů
 • Vytvoření celé nové interaktivní e-komunity pro všechny účastníky v zemích EU
 • Orientace na uživateli řízené nástroje, které budou užitečné jak pro učitele, tak pro seniory
Aktualizováno ( Wednesday, 09 August 2006 )
 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.