Education and Culture - Socrates Grundtvig

SEN-NET

Seniors in Network

 • English
 • Česky
 • Português
 • Slovensky
 • Español
 • Svenska

Europeiska projekt SEN-NET (Seniors in Network)
2006-05-13

Ett projekt inom ramen för Sokratesprogrammet Grundtvig 1 - Europeiska samarbetsprojekt

Huvudsakligt tema för det föreslagna projektet Seniors in Network (SEN-NET) är att utveckla stöd för IT-utbildning för seniorer samt skapandet av ett nätverk för utbildare inom området.

Inom ramen för projektet skapas lämpliga modeller för sådan utbildning. Distansutbildning, blandmiljöutbildning och e-learning integreras i modellerna.

Experter inom området kommer att bidra med följande element:

 • Att utveckla av ett set moduler eller "learning objects" som undersöker vilka färdigheter som krävs av lärare som arbetar med att utbilda seniorer.
 • Att ta fram innehåll och material till pilotkurser som hålls av partnerländerna.
 • Att utveckla användbara undervisningsverktyg (en interaktiv CD-ROM och en e-learning community) och en kursmanual för att ge stöd åt utbildningsinstitutioner att leverera effektiv IT-utbildning för seniorer.
 • Att skapa en webbplats i form av ett virtuellt center. Webpplatsen skall fungera som en katalysator för att skapa kunskap och dela erfarenheter bland utbildare som arbetar med seniorer, både på det nationella och internationella planet. Webbplatsen kommer att följa rekommendationerna från Web Accessibility Initiative (WAI).
 • Att undersöka och specificera seniorers behov och krav på hård- och mjukvara och upprätta rekommendationer för IT-industrin.

Projektet vänder sig till utbildare och annan personal som är inblandade i utbildning av seniorer.

Starkt fokus kommer att läggas på att inkludera seniorer i processen, både när det gäller projektdesign och framställandet av utbildningsmaterial, från koncept till färdig produkt.

Projektets mål är att framställa läromedel för IT-utbildning för seniorer som kan distribueras till både nya och erfarna utbildare inom området. På så vis kan projektet hjälpa seniorer lära sig att använda IT-utrustning och bli en betydelsefull del av e-samhället. Under projektets gång kommer projektgruppens experter att bygga ett nätverk av kompetenta utbildare för att utbyta såväl material som erfarenheter.

Ett virtuellt center kommer att byggas för dessa utbildare på webben. Med stöd av det virtuella centret kan idéer och lärmodel spridas inte bara till partnerländerna utan också övriga EU-länder. Material skapade i olika länder, och med stöd för olika nivåer av IT-färdighet kommer att rymmas i det virtuella centret. Därmed kommer material tillhandahållas, lämpligt att använda i både gamla och nya medlemsländer, länder med olika stor tradition av seniorutbildning olika stor teknologispridning bland seniorer.

Utifrån forskning inom fältet för seniorers IT-utbildning skapas inte enbart utbildningsmetoder samt utvärderings- och managementmetoder, utan också rekommendationer angående seniorers speciella behov och krav på hård- och mjukvaruprodukter till industrin.

Senast uppdaterad ( 2006-08-15 )
 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.