Education and Culture - Socrates Grundtvig

SEN-NET

Seniors in Network

 • English
 • Česky
 • Português
 • Slovensky
 • Español
 • Svenska

EU Projekt SEN-NET (Seniors in Network)
Saturday, 13 May 2006

Projekt v rámci programu Socrates Grundtvig 1 - Evropské projekty spolupráce

Hlavní cílovou tématickou oblastí předkládaného projektu SEN-NET je podpora vzdělávání seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a vytvoření sítě učitelů.

V rámci projektu vytvoříme vhodné modely tohoto vzdělávání a do nich začleníme distanční vzdělávání, kombinované vzdělávání a e-learning.

Náplní práce expertů na vzdělávání seniorů v oblasti ICT bude:

 • Vyvinout sadu modulů nebo výukových objektů zaměřených na požadované dovednosti učitelů, kteří budou pracovat se seniory ve vzdělávacích a školicích institucích.
 • Stanovit obsah pilotních kurzů pro jednotlivé partnerské země.
 • Vyvinout užitečné výukové nástroje (interaktivní CD-ROM a e-learningovou komunitu) a průvodce kursem, který pomůže školicím institucím zajistit efektivní výuku seniorů v oblasti ICT.
 • Vytvořit interaktivní webové Virtuální centrum. Bude působit jako katalyzátor pro tvorbu a sdílení znalostí mezi učiteli a učiteli seniorů na národní i mezinárodní úrovni. Bude v souladu s doporučeními Web Accessibility Initiative (WAI).
 • Specifikovat potřeby seniorů na technické a programové vybavení ICT a navrhnout doporučení pro průmysl ICT.

Cílovými skupinami budou učitelé a ostatní pracovníci zapojení do vzdělávání a sociální pomoci seniorů.

Silný důraz bude kladen na zapojení členů komunity seniorů, kteří budou požádáni o zapojení se do návrhu projektu a vytvoření materiálů od jejich hrubého návrhu (konceptualizace) až po poskytování.

Cílem projektu SEN-NET (Seniors in Network) je vytvořit výukové materiály pro vzdělávání seniorů v oblasti ICT, které budou moci využívat nově kvalifikovaní nebo zkušení učitelé v oblasti vzdělávání a školení seniorů v oblasti ICT tak, aby se senioři mohli stát členy e-společnosti. V rámci projektu bude vytvořena síť učitelů a školitelů sloužící pro výměnu zkušeností a materiálů.

Virtuální centrum pro tyto učitele bude vytvořeno na webu. Toto Virtuální centrum nebude pomáhat jen učitelům z partnerských zemí, ale bude také užitečné pro šíření myšlenek a materiálů do dalších zemí EU. Půjde o materiály vytvořené v různých zemích s různou podporou a využitím ICT mezi seniory, takže to budou materiály pro rozvinuté země, pro země nově připojené k EU a země s menší tradicí vzdělávání seniorů a s méně rozšířenými technologiemi mezi seniory.

Z výzkumu provedeném v oblasti ICT vzdělávání seniorů bude odvozena nejen metodologie výuky, hodnocení a řízení takovýchto kurzů, ale i doporučení pro průmysl, jaké technické a programové prostředky ICT senioři skutečně potřebují.

Aktualizováno ( Tuesday, 15 August 2006 )
 


This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.